Stichting Hopeful Support stelt de informatie op haar website (www.hopefulsupport.org) met grote zorg samen. Het copyright van alle teksten en foto’s die op deze site gebruikt worden, behoort toe aan Stichting Hopeful Support. Deze teksten en foto’s mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Hopeful Support niet worden gekopieerd of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd.

Stichting Hopeful Support mag tekst en vorm van door derden aangeboden informatie voor haar site naar eigen inzicht wijzigen, en behoudt zich het recht om aangeboden informatie niet te plaatsen.
Stichting Hopeful Support aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van www.hopefulsupport.org, noch voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden of onvolkomenheden, of voor problemen als gevolg van het gebruiken of verspreiden ervan.
Stichting Hopeful Support is niet verantwoordelijk voor de informatie op websites waarop naar www.hopefulsupport.org wordt verwezen.

Privacy

Gegevens van donateurs, sponsors en overige geïnteresseerden worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals het innen van donaties en het verzenden van publicaties. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Indien geen prijs wordt gesteld op toezending van publicaties of informatie over Stichting Hopeful Support, dan kan dit kenbaar worden gemaakt bij:

Stichting Hopeful Support
Carolijnruwe 19
6218 BV Maastricht

[email protected]

Hopeful support

Stichting Hopeful Support
Carolijnruwe 19, 6218 BV Maastricht
#0654300186
[email protected]
nl_NLNederlands